Uwaga!

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Informuję, że od dnia 22.10.2013 r. rozpoczynają się prace budowlane związane z zagłębieniami na wody opadowe wokół budynku Gimnazjum. Przebudowie ulegnie także chodnik wzdłuż budynku. Proszę o dostosowanie się do wytyczonych przez pracowników nowych dojść do budynku i zachowanie szczególnej ostrożności podczas drogi do i ze szkoły.

Dyrektor Gimnazjum
Ewa Kubiak