Dzień Gimnazjum

Święto uczniów i nauczycieli, obchodzony w Dniu Edukacji Narodowej. Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych, jego bohaterami są przede wszystkim uczniowie klas pierwszych, których społeczność uczniowska przyjmuje do swojego grona. Wszystkie klasy prezentują krótkie programy artystyczne przeplatane zabawnymi konkurencjami dla uczniów i nauczycieli. Nowi nauczyciele również poddawani są surowej weryfikacji przez społeczność uczniowską.
W czasie uroczystości przedstawia się także Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.