Informacje

Historia naszej szkoły jest równie długa jak wszystkich gimnazjów w Polsce. Realizując założenia reformy, w naszej gminie powstało jedno Gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie z trzech szkół podstawowych z Kobylej Góry, Mąkoszyc, Parzynowa i sąsiednich obwodów szkolnych. 1 września 1999 roku, w obecności przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego. Dyrektorem Gimnazjum została mgr Ewa Kubiak.Gimnazjum jest szkołą silnie związaną ze środowiskiem lokalnym, jego historią, tradycją i kulturą. Mottem działań wychowawczych jest hasło „Szkoła to spotkanie ludzi”, kładące nacisk na budowanie atmosfery współpracy i klimatu szkoły.
W 2010 roku Gimnazjum otrzymało zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich, na które społeczność uczniowska pracowała od początku istnienia Gimnazjum.Podtrzymywaniu lokalnych tradycji patriotyczno-historycznych, budowaniu kultury, integracji środowiska
szkół gimnazjalnych, nie tylko z powiatu ostrzeszowskiego, ale także sąsiednich: kępińskiego i oleśnickiego sprzyjają organizowane przez Gimnazjum w Kobylej Górze corocznie od wielu lat Konkursy pod patronatem Starosty Ostrzeszowskiego: Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Konkurs Ortograficzny, Przegląd Kolęd i Pastorałek, wreszcie Konkurs „Chemia bez tajemnic” , a także szereg innych konkursów szkolnych i zawodów sportowych. Szkoła kładzie szczególny nacisk na rozwój uczniów – umożliwiając im m. in. uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, co owocuje osiągnięciami w finałach wojewódzkich m. in. konkursu chemicznego, geograficznego, języka polskiego, języka niemieckiego, fizycznego, historycznego „Dzieje oręża polskiego” oraz zawodów sportowych – lekkoatletyce, grach, aerobiku.
Bezpieczeństwo uczniów, aktywność społeczna, rozwijanie zainteresowań i zaangażowanie w środowisku lokalnym – to kolejne priorytety szkoły. Uczniowie chętnie biorą udział w uroczystościach gminnych, prowadzony jest wolontariat, liczne koła zainteresowań, realizowane są projekty zewnętrzne: „Zagrajmy o sukces”, „Akademia Uczniowska”, „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, „Szkoła bez przemocy”, „Lekcje europejskie”, wydawana jest gazetka szkolna „Gimera”. Organizowane są wyjazdy dla uczniów promujące kulturę: operetkę, teatr, kino i turystyczno-krajoznawcze, również zagraniczne. Zajęcia artystyczne o czterech profilach: teatralnym, literackim, wokalnym i plastycznym, sportowe do wyboru, techniczne o profilu „Mój dom” i „Zrób to sam”, nauka języków obcych wg poziomów prowadzona w grupach – przygotowują uczniów do dalszego kształcenia i rozwijają ich zainteresowania.
Program Wychowawczy i Program Profilaktyki oraz realizacja programów „Trzymaj formę”, „Bądźmy zdrowi – Wiemy , więc działamy”, profilaktyka nowotworów, zapobieganie AIDS i uzależnieniom – wspomaga rodziców w wychowaniu młodego pokolenia i uczy pożądanych postaw. Pracę wychowawców i nauczycieli wspomaga pedagog szkolny. Kontaktom z rodzicami sprzyjają comiesięczne „konsultacje”, podczas których rodzic może spotkać się z każdym nauczycielem i rozmawiać o uczniu.
Kształtowaniu modelu absolwenta sprzyjają od 2010 roku nowe warunki nauki i pracy. Nowoczesny budynek, pełnowymiarowa sala sportowa, położony przy szkole stadion sportowy i „Miasteczko Ruchu Drogowego”, bardzo dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt technologii informacyjnej (pracownia internetowa, telewizory, ekran, projektory, rzutniki, tablice interaktywne) umożliwiają realizację zadań wynikających z programów nauczania, pozwalają także na poszerzenie oferty edukacyjnej.