Klub Europejski

We wrześniu 2001 roku rozpoczął działalność Szkolny Klub Europejski. Opiekunem klubu jest mgr Donata Kocot. Oficjalna uroczystość rozpoczęcia działalności Klubu odbyła się w marcu 2002 roku.