Koło chemiczne

Na zajęciach koła chemicznego uczniowie rozwijają swoje zainteresowania prowadzące do zgłębiania tajemnic przyrody.
Doskonalą umiejętność obserwowania i opisywania zjawisk chemicznych, wykonywania i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń.

Rozwijają wyobraźnię, twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Dostrzegają problem zagrożeń i możliwości ochrony środowiska

Podczas zajęć uczniowie korzystają z podreczników, zbiorów zadań, encyklopedii, internetu i programów komputerowych.

Nie obce są im gry dydaktyczne i quizy.