Koło wokalne i instrumentalne

Koło wokalne                       

            Zajęcia szkolnego zespołu wokalnego przeznaczone są dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczy młodzież z różnych klas.   

 Podczas zajęć wokalnych uczniowie realizują treści związane z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu np.:

  • nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu,
  • stopniowe rozszerzanie skali głosu (a – f2),
  • systematyczne ćwiczenia emisyjne (dykcja, barwa, dynamika, tempo, artykulacja),
  • przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwu- i trzy głosowe,
  • śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu- i trzygłosowym.

 Repertuar utworów:

  • pieśni patriotyczne i okolicznościowe,
  • utwory popularne,
  • opracowania sławnych kompozytorów.

 W oku szkolnym 2011/2012 zespół wokalny prezentował się na uroczystościach szkolnych, gminnych i powiatowych – akademie szkolne, koncert kolęd dla mieszkańców naszej gminy, „Dni Kultury Szkolnej”, Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (II etap konkursu – Karolina Nolbert), V Powiatowe Święto Kolęd i Pastorałek – III miejsce  w kategorii wokalista (Karolina Nolbert) i I miejsce w kategorii zespół wokalny.

Dni Kultury Szkolnej

Dzień sportu 2012

Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

Święto Kolęd i Pastorałek