Międzyszkolny Konkurs Chemiczny

VII  Międzygimnazjalny Konkurs „ Chemia bez tajemnic

18.11.2014 roku do Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kobylej Górze przybyło 26 utalentowanych i spragnionych wiedzy chemików z dziesięciu różnych gimnazjów: (Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie, Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły w Ostrzeszowie, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Trzcinicy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Międzyborzu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskach, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie, Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie, Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie  i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w  Kobylej Górze).
Od wielu lat konkurs chemiczny cieszy się ogromną popularnością dzięki zaangażowaniu organizatora, uczniów i nauczycieli.
Głównym celem konkursu było pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z chemii, upowszechnianie wiedzy z przedmiotu, promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach.
W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi  i otwartymi, dotyczącymi różnych działów tematycznych. Ponadto, każdy uczeń otrzymał kopertę z zadaniem polegającym na wyszukiwaniu ukrytych w diagramie pierwiastków, a następnie zapisywaniu ich nazw, symboli, liczb atomowych, reakcji. Cztery osoby z największą liczbą punktów przeszły do drugiej części konkursu, w której odpowiadały na pięć losowo wybranych pytań z różnych kategorii (m. in. przysłowia, znani chemicy, piktogramy). Finaliści budowali modele kulkowo – pręcikowe różnych związków chemicznych oraz wykazywali się umiejętnością zapisu przebiegu reakcji chemicznych za pomocą równań reakcji chemicznych. A to wszystko przebiegało pod czujnym okiem nauczycieli i pozostałych uczestników.
Mimo, że podczas konkursu nie dało się odczuć rywalizacji, to musiał on zostać rozstrzygnięty. Jury powołane przez organizatorów (nauczyciele poszczególnych szkół) – pani Magdalena Klimaszewska, pani Grażyna Kłoczaniuk, pani Agnieszka Bὅhm-Wojtasik, pani Natalia Jańska, pani Paulina Wieczorek, Jolanta Machaj, Agata Grenda, Urszula Goździcka oraz pani Agnieszka Draszawka – Hoja oceniło wysoko poziom konkursu. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Wykazali się wiedzą i wieloma umiejętnościami. Po dokonaniu oceny prac i odpowiedzi ustnych, przyznano następujące miejsca:

I – miejsce Dominik Kempa  (Gimnazjum w Kobylej Górze)

II– miejsce Natalia Opłocka (Gimnazjum w Siedlikowie)

III – miejsce Klaudia Gąszczak (Gimnazjum w Trzcinicy).

Nagrody wręczyła pani dyrektor Ewa Kubiak. Zwycięzcy otrzymali m. in. nagrody książkowe oraz trofea. Wszystkich pozostałych uczniów biorących udział w konkursie obdarowano drobnymi upominkami i dyplomami. Nauczyciele natomiast otrzymali podziękowania. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Urząd Gminy Kobyla Góra.  Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Rodziców Gimnazjum w Kobylej Górze. Dziękujemy!

Warto wspomnieć, że Dominik Kempa, zwycięzca VII Międzygimnazjalnego Konkursu Chemicznego „Chemia bez tajemnic” zakwalifikował się również do ostatniego już etapu Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, który odbędzie się pod koniec stycznia 2015r. Gratulujemy i nadal mocno trzymamy kciuki!

Organizator

                                                                      nauczyciel chemii  Agnieszka Draszawka – Hoja

VI  Międzygimnazjalny Konkurs „ Chemia bez tajemnic

28.11.2013 roku w Gimnazjum im.  Powstańców Wielkopolskich w Kobylej Górze odbył się VI Międzygimnazjalny Konkurs „Chemia bez tajemnic”.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z chemii, upowszechnianie wiedzy z przedmiotu, promowanie uzdolnionej młodzieży. Merytorycznie konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii w gimnazjum (do działu WĘGLOWODORY włącznie).
W konkursie wzięło udział 26 uczniów z 8 gimnazjów (im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie, nr 2 w Ostrzeszowie, w Trzcinicy, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, nr 1 w Kępnie, nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie, im. Orła Białego w Doruchowie i w Kobylej Górze).
Uczniów i nauczycieli powitał wójt gminy Kobyla Góra p. Eugeniusz Morta oraz pomysłodawczyni konkursu p. Agnieszka Draszawka-Hoja. Swoją obecnością zaszczycił nas również starosta Lech Janicki, który do uczniów i nauczycieli skierował wiele ciepłych słów.
Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części wszyscy uczestnicy rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi, dotyczącymi różnych działów tematycznych. Pojawiły się zadania, które zaskoczyły nie tylko uczniów, ale także ich opiekunów np. układanie z rozsypanki literowej nazw związków chemicznych i ustalanie ich wzorów. Cztery osoby z największą liczbą punktów przeszły do drugiej części konkursu, w której odpowiadały na pięć losowo wybranych pytań z różnych kategorii (m. in. przysłowia, piktogramy). Ponadto uczniowie budowali modele kulkowo – pręcikowe różnych związków chemicznych oraz wykazywali się umiejętnością zapisu przebiegu reakcji chemicznych za pomocą równań reakcji chemicznych. Ostateczna liczba punktów zdecydowała o kolejności przyznanych miejsc.
Jury powołane przez organizatorów (nauczyciele poszczególnych szkół) – pani Magdalena Klimaszewska, pani Grażyna Kłoczaniuk, pani Agnieszka Bὅhm, pani Natalia Jańska, pani Paulina Wieczorek, pan Jarosław Orchowski oraz pani Agnieszka Draszawka – Hoja dokonało oceny prac i odpowiedzi ustnych, przyznając następujące miejsca:
I– miejsce Dawid Podjuk (Gimnazjum w Siedlikowie)
II – miejsce Dominik Kempa (Gimnazjum w Kobylej Górze)
III – miejsce Bogna Dylewska (Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie)
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz trofea. Wszystkich uczniów biorących udział w konkursie obdarowano dyplomami i słodkimi upominkami. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Radę Rodziców przy Gimnazjum w Kobylej Górze.  Dziękujemy!
Niebawem, bo już w styczniu niektórzy uczniowie ponownie przystąpią do konkursu, ale tym razem do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Trzymamy kciuki!

                                                                       Organizator

                                                                      nauczyciel chemii  Agnieszka Draszawka – Hoja

Międzygimnazjalny Konkurs „Chemia bez tajemnic”

19.11.2012 roku w Gimnazjum w Kobylej Górze odbył się V Międzygimnazjalny Konkurs „Chemia bez tajemnic”. Pomysłodawczynią konkursu była nauczycielka chemii ucząca w tej szkole pani V Agnieszka Draszawka – Hoja.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z chemii, upowszechnianie wiedzy z przedmiotu, promowanie uzdolnionej młodzieży.
Merytorycznie konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii w gimnazjum (do działu WĘGLOWODORY włącznie).
Do konkursu zgłoszono 31 uczniów z 8 gimnazjów (im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie, nr 2 w Ostrzeszowie, w Trzcinicy, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, nr 1 w Kępnie, nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie, im. Orła Białego w Doruchowie i w Kobylej Górze). Ostatecznie w konkursie wzięło udział 29 uczniów.
W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi, dotyczącymi różnych działów tematycznych. Pojawiły się zadania, które zaskoczyły nie tylko uczniów, ale także ich opiekunów np. układanie domina chemicznego. Trzy osoby z największą liczbą punktów przeszły do drugiej części konkursu, w której odpowiadały na pięć losowo wybranych pytań z różnych kategorii (m. in. przysłowia, znani chemicy). Ponadto uczniowie budowali modele kulkowo – pręcikowe różnych związków chemicznych oraz wykazywali się umiejętnością zapisu przebiegu reakcji chemicznych za pomocą równań reakcji chemicznych. Ostateczna liczba punktów zdecydowała o kolejności przyznanych miejsc.
Jury powołane przez organizatorów (nauczyciele poszczególnych szkół) – pani Magdalena Klimaszewska, pani Grażyna Kłoczaniuk, pani Agnieszka Bὅhm, pani Natalia Jańska, pani Paulina Wieczorek, pan Jarosław Orchowski oraz pani Agnieszka Draszawka – Hoja dokonało oceny prac i odpowiedzi ustnych, przyznając następujące miejsca:

I – miejsce Wojciech Stawski (Gimnazjum nr 1 w Kępnie)
II– miejsce Dawid Podjuk (Gimnazjum w Siedlikowie)
III – miejsce Emilia Wieczorek (Gimnazjum w Kobylej Górze).

Nagrody wręczył Wójt Gminy Kobyla Góra Eugeniusz Morta. Zwycięzcy otrzymali m. in. nagrody książkowe oraz trofea. Wszystkich pozostałych uczniów biorących udział w konkursie obdarowano drobnymi upominkami i dyplomami. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Urząd Gminy Kobyla Góra. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Rodziców Gimnazjum w Kobylej Górze. Dziękujemy!

Organizator
Agnieszka Draszawka – Hoja