X Międzyszkolny Konkurs „Chemia bez tajemnic”

„Kiedy wiesz jak swobodnie, szeroko i radośnie żyje się w dziedzinie chemii,
musisz zapragnąć, aby inni skierowali tu swe kroki…”.
Dymitr Mendelejew

X Międzyszkolny Konkurs „Chemia bez tajemnic”

Już po raz dziesiąty 15.11.2017 roku 31 utalentowanych i spragnionych wiedzy chemików z jedenastu różnych szkół: (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie, Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w Kępnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie, Szkoła Podstawowa w Sycowie, Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach, Szkoła Podstawowa w Parzynowie i Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze) zmierzyło się z sobą podczas X Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego „Chemia bez tajemnic”.

Konkurs skierowany był dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej i klas II-III oddziałów gimnazjalnych. Głównym celem konkursu było pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z chemii, upowszechnianie wiedzy z przedmiotu, poszukiwanie i promowanie utalentowanej młodzieży.

W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi, dotyczącymi różnych działów tematycznych. Ponadto, każdy uczeń otrzymał kopertę z zadaniem – niespodzianką (odnalezienie pierwiastków ukrytych w rozsypanych diagramach pozwoliło odgadnąć hasło oraz prawidłowo odpowiedzieć na zamieszczone pytania). Trzy osoby z największą liczbą punktów przeszły do drugiej części konkursu, w której odpowiadały na pięć losowo wybranych pytań z różnych kategorii (m. in. przysłowia, sprzęt laboratoryjny, znani chemicy, piktogramy). Finaliści budowali modele kulkowo – pręcikowe różnych związków chemicznych oraz ustalali wzory i nazwy związków chemicznych. A to wszystko przebiegało pod czujnym okiem nauczycieli i pozostałych uczestników.

Od wielu lat konkurs chemiczny cieszy się ogromną popularnością dzięki zaangażowaniu organizatora, uczniów i nauczycieli. Warto wspomnieć, że swoją obecnością zaszczycił nas Pan Starosta Lech Janicki oraz Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski.

Po dokonaniu oceny prac i odpowiedzi ustnych jury powołane przez organizatorów (nauczyciele poszczególnych szkół) – panie Magdalena Klimaszewska, Grażyna Kłoczaniuk, Natalia Jańska, Jolanta Szałkowska, Agnieszka Bohm-Wojtasik, Anna Lubryka, pan Krzysztof Chałupka oraz pani Agnieszka Draszawka – Hoja przyznało następujące miejsca:

I – miejsce: Julia Łopata (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie)

II– miejsce: Julita Krowiarz (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy)

III – miejsce: Karol Morta (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze).

            Nagrody wręczali Pan Starosta Lech Janicki, Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze Czesław Marcjasz. Zwycięzcy otrzymali m. in. nagrody książkowe, trofea i upominki promujące Kobylą Górę. Dodatkową nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu i ucznia, który uzyskał najwyższy wynik wśród siódmoklasistów wręczyła Pani Wicedyrektor Ewa Kubiak. Wszystkich pozostałych uczniów biorących udział w konkursie obdarowano dyplomami. Nauczyciele natomiast otrzymali podziękowania. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Urząd Gminy Kobyla Góra. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Rodziców Gimnazjum w Kobylej Górze. Dziękujemy!

            Po rozdaniu nagród przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Do zobaczenia za rok …

                                                               Organizator

                                                                     nauczyciel chemii Agnieszka Draszawka – Hoja