Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY
Czesław Marcjasz

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Ewa Kubiak

 

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

Joanna Ciachera-Raduła

biologia

Anna Mazur

język angielski

Artur Franikowski

pedagog szkolny

Rafał Hoja

sztuka, technika

Donata Kocot

geografia, wos

Małgorzata Koźmińska

bibliotekarz, historia

Ewa Kubiak

matematyka

Roman Kubiak

informatyka, matematyka

Aneta Marczak-Bieda

język polski

Elżbieta Moch

język niemiecki

Monika Mokrzyńska

historia

Joanna Potyrała

religia

Paweł Rybczyński

wychowanie fizyczne

Sławomira Sosnowska

matematyka, fizyka

Bartłomiej Stasiak

wychowanie fizyczne

Maria Szuflińska

język polski

Piotr Szufliński

język angielski

Marta Majchrzak

język niemiecki