Regulamin X edycji

REGULAMIN
X Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919
na Ziemi Ostrzeszowskiej i Kępińskiej

1.Celem X edycji konkursu jest upamiętnienie 95.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz popularyzacja wiedzy o nim wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem jego przebiegu na terenie powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego.
2.Konkurs jest kierowany do uczniów gimnazjów powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego. Składa się z dwóch etapów : I-szkolnego i II-międzygimnazjalnego (część pisemna-test, finał-ustny).
3.Etap I na szczeblu szkolnym–pisemny test (i wyłonienie 3 najlepszych uczniów) lub wytypowanie 3 reprezentantów danego gimnazjum do eliminacji międzyszkolnych: do 6 grudnia 2013 r.(piątek).
4.Termin zgłoszeń do II etapu konkursu upływa 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek). Należy je wysłać na adres: Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich , ul.K.Tetmajera 1 a , 63-507 Kobyla Góra lub przekazać na numer tel. / fax (62) 731-62-11 bądź na adres email : gimera@wp.pl.
5.Etap II na szczeblu międzygimnazjalnym odbędzie się 17 grudnia 2013r.(wtorek) od godz.9.00 w budynku Gimnazjum w Kobylej Górze. Biorą w nim udział uczniowie zgłoszeni przez poszczególne gimnazja.W I części pisemnej uczestnicy indywidualnie odpowiadają na pytania zawarte w teście. Do ustnego finału, który nastąpi po części pisemnej w tym samym dniu, zakwalifikuje się trzech uczestników, którzy osiągnęli największą ilość punktów w teście – części pisemnej II etapu. W czasie finału najlepsi będą odpowiadać na pytania przed Komisją Konkursową (m.in. pytania z wykorzystaniem ilustracji, puzzli-obrazów Leona Prauzińskiego).
6.Do I etapu konkursu test przygotowują i wysyłają organizatorzy, do etapu II–części pisemnej i ustnego finału – pytania układa Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
7.Każdy uczestnik konkursu etapu II otrzyma pamiątkowy dyplom. Zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Patronami konkursu od lat są Wójt Gminy Kobyla Góra oraz Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego.
Koordynator konkursu: Małgorzata Koźmińska
Serdecznie zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość naszej „Małej Ojczyzny”!
Literatura:
1.Graf Władysław: Nikt im iść nie kazał…Powstanie Wielkopolskie publikacja jubileuszowa w 80.rocznicę zwycięstwa na ziemi ostrzeszowskiej. Ostrzeszów 1998
2.Malarstwo Leona Prauzińskiego –orientacyjna znajomość tytułów obrazów http://www.poznan.pl/powstanie/al_leon_prauzinski/index.html
3. Pacholska M., Zdziabek Z. : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Poznań 2008
Rozdziały : * II.2–Od 27 grudnia 1918 r. do 6 stycznia 1919 r.- s.31 – 35,* IV. Organizacja Powstania Wielkopolskiego –s.59-65
4.Zdziabek W., Pacholska M. : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Poznań 2008
Rozdziały : * 3.Rozbudzone nadzieje – s.26 – 34 , * 4.Wybuch powstania – s.35-44
W przypadku braku materiałów istnieje możliwość przesłania skanów potrzebnych stron publikacji z poz.3.i 4.