Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego: wtorek, 1 września 2015 r. 

 7 55– przywitanie uczniów przez wychowawców
00 – Msza św. dla chętnych uczniów
8 45 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
9 10 – 10 30 – spotkania z wychowawcą  
Serdecznie zapraszam na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego rodziców gimnazjalistów.

  Dyrektor Gimnazjum
    Ewa Kubiak