Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Monika Wojtasik

Zastępca przewodniczącej – Oliwia Klóska

Kronikarz, fotograf – Kinga Noculak

Protokolant – Alicja Kucharczyk

Sekcja informacyjna –

Kacper Rogacki, Tomasz Stach

 Sekcja administracyjna –

Magdalena Lewek, Patrycja Przybylak

Sekcja rozrywkowa –

Aleksandra Bochyńska, Daniel Karpiński

Sekcja dekoracyjna –

Marta  Kapała, Nicola Pietroń

OPIEKUN SU – Małgorzata Koźmińska