Sport

Nasi uczniowie odnoszą również duże sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.
Zajęcia SKS prowadzą  mgr Bartłomiej Stasiak, mgr Paweł Rybczyński .

LEKKOATLETYKA
PIŁKA NOŻNA
PIŁKA KOSZYKOWA
AEROBIK
REKORDY GIMNAZJUM W LEKKOATLETYCE